Centrifugalni transportni ventilator

   Izveden je sa rotorom čije su lopatice zakrivljene unapred. Spada u grupu visokouključnih ventilatora sa visokim stepenom korisnog dejstva, relativno većim nivoom buke i izuzetno širokim područijem primene sa stanovišta raspoloživog napora i količine vazduha.
    Namena mu je transport drvene piljevine, raznih opiljaka i prašine.

      KONSTRUKTIVNE IZVEDBE VENTILATORA:
      a) način usisa vazduha

       - SIMPLEX IZVEDBA - jednostruki usis
      b) vrsta pogona
       - DIREKTAN - direktan pogon rotora
       - REMENI - pogon rotora preko remenica i remenja
      c) TEMPERATURNA izvedba predviđa izbor materijala i elemenata ventilatora za uslove          maksimalnih temperatura preko 400°C.
      d) PROTIVEKSPLOZIVNA izvedba predviđa izbor materijala i elemenata ventilatora za uslove          definisane propisima za izvođenje opreme u EX izvedbi.design by 2008