Kaloriferi za grejanje i oprema za hlađenje

    
    Kaloriferi imaju veliku primenu za grejanje radionica u industrijskim postrojenjima, kao i u svim perionicama i sličnim prostorijama.
    Proizvode se u dve varijante:
    a) kalorifer sa CuAl razmenjivačem toplote
    b) kalorifer sa čeličnim razmenjivačem toplote

Razmenjivači toplote CuAl i Čelični:

    CuAl razmenjivači toplote nezamenjivi su u klimatizaciji, gde svoju primenu nalaze u klima komorama za centralnu obradu vazduha, termotehnici, u procesnoj tehnici, kao i solarnoj proizvodnji.
    Čelični razmenjivači toplote se koriste pri temperaturama pare preko 200°C i pritiskom preko 8 bara.
    a) grejači
    b) hladnjaci


Oprema za hlađenje:

     Oprema za hlađenje ima sve veću primenu u industriji, hladnjacima i sličnim postrojenjima, bilo da su freonski ili na hladnu vodu.
     Proizvode se kao zidni i plafonski:
     a) kondenzatori
     b) isparivači

 

design by 2008